Gratis nieuwsbrief

Winstdruk Corbion

09-08-2017 | Selwyn Duijvestijn

Corbion

Winstdruk Corbion

Winstdruk Corbion

Corbion heeft in de eerste zes maanden van 2017 conform verwachting de winst onder druk zien staan. Dit bleek woensdag uit een voorbeurs gepresenteerde rapportage van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën.

"De omzetontwikkeling in de eerste helft van het jaar bleef achter bij ons ambitieniveau, voornamelijk als gevolg van een tegenvallend Bakery", lichtte bestuursvoorzitter Tjerk de Ruiter van Corbion de cijfers in een persbericht toe. "Zoals verwacht, werden onze marges in het tweede kwartaal negatief beïnvloed door de stijgende suikerprijzen."

De topman zei echter optimistisch te zijn over de ontwikkelingen in de tweede jaarhelft.

Corbion realiseerde in het afgelopen halfjaar een 1,4 procent hogere omzet van 461,9 miljoen euro, daarbij geholpen door gunstige wisselkoersen. De autonome omzetgroei was echter 0,9 procent negatief. De volumes krompen met 1,6 procent.

Bij de tak Ingredients was er sprake van een krimp op autonome basis van 1,1 procent, als gevolg van volumedalingen bij Food door zwakke prestaties bij Bakery. Bij Innovations liep de omzet echter met 3,4 procent op. Bij deze laatste tak stegen de volumes ook met meer dan de helft.

Het operationeel resultaat, dat wil zeggen de EBITDA exclusief eenmalige posten, nam met 1,7 procent af tot 88,3 miljoen euro. Autonoom daalde het resultaat zelfs met 6,2 procent. De hieraan gekoppelde EBITDA-marge daalde van 19,7 procent naar 19,1 procent.

De bedrijfsconsensus wees vooraf op een omzet van 463,1 miljoen euro en een EBITDA van 91,2 miljoen euro voor de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën.

Het bedrijfsresultaat steeg wel, met 10,8 procent autonoom van 63,4 miljoen naar 73,1 miljoen euro. 

In het eerste halfjaar van 2017 is op het niveau van resultaat na belastingen een positief totaal van 5,9 miljoen euro aan eenmalige posten geboekt, onderstreepte Corbion.
Verder was de belastingdruk in 2016 lager door de boeking van uitgestelde belastingvorderingen.

Outlook

Corbion handhaafde de outlook voor 2017. Corbion verwacht dat het business segment Biochemicals naar verwachting een aantrekkende omzetgroei zal laten zien in 2017, vergeleken met 2016. Het bedrijf verwacht dat de groei van onderdeel Biobased Ingredients in 2017 zal uitkomen onder de gemiddelde bandbreedte van 2 tot 4 procent waar Corbion op mikt voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Voor 2017 rekent Corbion op een EBITDA exclusief eenmalige posten dat licht onder dat van 2016 uit zal komen. Het resultaat bedroeg toen 170,1 miljoen euro. Het aandeel is dinsdag gesloten op 26,49 euro.

 

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. Marktgevoel is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de door u behaalde resultaten.De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.Lees ook de volledige disclaimer. Marktgevoel BV weerhoudt zich van het innemen van posities op de financiele markten. Op deze pagina vindt u de posities van Marktgevoel BV en haar auteurs.

Reacties van beleggers:

   

De volgende beurstip...

Met het Contrair beleggen abonnement ontvangt u iedere eerste maandag van de maand één concrete contraire beurstip. Dit betekent dat u een uitgebreid rapport van minimaal 800 woorden ontvangt met een duidelijke heldere visie over één sterk ondergewaard bedrijf.

Natuurlijk kunt u nu en dan een winstje meepakken door met de massa mee te gaan, maar het is vaak lucratiever te zoeken naar aandelen die ondergewaardeerd zijn.

Contrair beleggen

Contrair beleggen is onze specialiteit en betekent:

  • 12 concrete beurstips per jaar
  • Anders dan de gemiddelde grijze beursanalist
  • Een eigen koers durven varen
  • Een trackrecord vanaf 2009

Abonneer nu! | slechts € 99,- per jaar!