Gratis nieuwsbrief

Beleggen met futures

10-08-2017 | Selwyn Duijvestijn

Educatie, Futures

Beleggen met futures

Beleggen met futures

Een future is een overeenkomst tussen 2 partijen, een koper en een verkoper, om een bepaalde hoeveelheid van een product voor een vooraf bepaald bedrag op een vooraf bepaald tijdstip te kopen. Bedrijven gebruiken deze termijncontracten om prijsfluctuaties in de toekomst te voorkomen. Zo gebruiken vliegtuigmaatschappijen olie-futures om zich te beschermen tegen sterke fluctuaties in de olieprijs en zo gebruiken boeren graan-futures om zichzelf te verzekeren van een meer stabiele graanprijs.

Future.jpg


Om de future beter te begrijpen kijken we naar het bedrijf Sara’s Snoepgoed en een producent van suiker.

Stel je voor dat de prijs van 1 kilo suiker op dit moment tien euro is. De producent van de suiker wilt er zeker van zijn dat hij zijn suiker over een half jaar ook nog kan verkopen voor een bedrag van 10 euro. Omdat Sara’s Snoepgoed de prijs van haar lolly's van tevoren moet bepalen, en dus niet afhankelijk wilt zijn van een eventuele onverwachte stijging van de suikerprijzen, gaat Sara’s Snoepgoed er mee akkoord om in december volgend jaar 200 kilo suiker te kopen voor de afgesproken prijs van 10 euro per kilo.

Het contract dat de twee partijen nu gesloten hebben noemen we het futurecontract.

In het hiervoor genoemde voorbeeld wilde Sara’s Snoepgoed het product, in dit geval suiker, ontvangen. Het is immers een bedrijf dat suiker verwerkt in zijn producten. Dit is dan ook waar futures in eerste instantie voor bedoeld zijn, het is echter niet de enige manier waarop futures gebruikt worden.

Wat kan een belegger met futures?

Voor beleggers is het namelijk ook interessant om in te spelen op de prijsveranderingen van de commodity's. Een belegger heeft alleen geen belang bij het ontvangen van de onderliggende waarde, de belegger wilt alleen geld verdienen aan het verschil tussen het moment van aankopen en het moment van verkopen, hij heeft immer geen belang om grote hoeveelheden van deze goederen te ontvangen. Om deze reden worden futures vaak voor het het aflopen van het contract verkocht en hiervoor in de plaats wordt de meest verhandelde future op dezelfde onderliggende waarde met een latere aflooptijd gekocht. In beurstermen heet dit het doorrollen van een future.

Lees meer: Op deze 3 manieren kan een belegger inspelen op grondstoffen.

Samengevat kunnen we nu drie partijen onderscheiden die in commodity's handelen:
-De verkopers van de commodity's; dit zijn de producenten van de onderliggende waarde.
-De kopers van de commodity's; dit zijn de afnemers die een belang hebben bij het ontvangen van de onderliggende waarde.
-De belegger; dit is de speculant, die geen belang heeft bij het ontvangen van de onderliggende waarde.

Commodity's kunnen naast dat ze op de beurs verhandelt worden via futures, ook direct gekocht worden. Men kan immers een vat olie kopen buiten de beurzen om. De prijs die de commodity heeft, de waarde van bijvoorbeeld een fysiek vat olie op dit moment, noemen we de spotprijs.

Bijzondere situaties bij het beleggen met futures

Er is vaak een verschil tussen de spotprijs en de prijs van een future. De spotprijs is immers de waarde op dit moment en de future vertegenwoordigd de waarde in de toekomst, met allerlei onzekerheden ingeprijsd. Uiteindelijk zal de waarde van de future richting het einde van de looptijd op gelijke hoogte komen met de spotprijs. Het contract loopt immers af en daarom moet de huidige waarde van olie gelijk zijn aan de waarde van een contract dat nu wordt gerealiseerd. Er zouden anders erg gemakkelijke arbitrage kansen ontstaan.

Wanneer de waarde van een de future niet gelijk loopt met de waarde van de spotprijs kunnen er twee situaties ontstaan:

  • De waarde van de future ligt hoger dan de verwachte toekomstige spotprijs, de waarde van de future moet richting de expiratie samenkomen met de spotprijs, dus zal de waarde van de future in de loop der tijd moeten dalen (gegeven dat er geen plotselinge veranderingen ontstaan); dit wordt contango genoemd.
  • De waarde van de future ligt onder de verwachte toekomstige spotprijs, de waarde van de future moet wederom richting de expiratie samenkomen met de spotprijs, dus zal de waarde van de future moeten stijgen (gegeven dat er geen plotselinge veranderingen ontstaan; dit wordt backwardation genoemd.

Dit is het beste te visualiseren aan de hand van een voorbeeld. Stel dat de verwachte toekomstige spotprijs 50 dollar bedraagt. Over het algemeen ligt de futureprijs hoger dan de toekomstige verwachte spotprijs. Hoe langer de looptijd, hoe duurder de future.

backcontang.png

Het oorspronkelijke doel van een future was dan ook het vaststellen van de prijs, ongeacht koersschommelingen. We kopen nu de 1-jaars future voor een bedrag van 80 dollar. In het geval dat de verwachte toekomstige spotprijs tot aan het einde van de looptijd 50 dollar blijft, zal onze future dus in waarde moeten dalen. Voor de totaliteit, één maand latere is dezelfde future een 11-maands future en 6 maanden later een 6 maands future.

In de grafiek wordt ook direct duidelijk waarom een langer lopende future duurder is. De spotprijs heeft meer tijd om boven de futureprijs te komen. Dit is onzekerheid en onzekerheid kost geld. De backwardation situatie werkt op eenzelfde manier. De achterliggende gedachte is altijd: de prijs van de future moet gelijk zijn aan de spotprijs op het moment van expiratie. Hieruit volgen de hiervoor genoemde situaties.

Niet achter de massa aanlopen en een eigen visie hebben loont met onze  contraire aandelentips

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. Marktgevoel is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de door u behaalde resultaten.De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.Lees ook de volledige disclaimer. Marktgevoel BV weerhoudt zich van het innemen van posities op de financiele markten. Op deze pagina vindt u de posities van Marktgevoel BV en haar auteurs.

Reacties van beleggers:

   

De volgende beurstip...

Met het Contrair beleggen abonnement ontvangt u iedere eerste maandag van de maand één concrete contraire beurstip. Dit betekent dat u een uitgebreid rapport van minimaal 800 woorden ontvangt met een duidelijke heldere visie over één sterk ondergewaard bedrijf.

Natuurlijk kunt u nu en dan een winstje meepakken door met de massa mee te gaan, maar het is vaak lucratiever te zoeken naar aandelen die ondergewaardeerd zijn.

Contrair beleggen

Contrair beleggen is onze specialiteit en betekent:

  • 12 concrete beurstips per jaar
  • Anders dan de gemiddelde grijze beursanalist
  • Een eigen koers durven varen
  • Een trackrecord vanaf 2009

Abonneer nu! | slechts € 99,- per jaar!